Vårt koncept

OM OSS

ETT VINNANDE KONCEPT

Bra lokalvård är så mycket mer än städning! Vi har skapat följande mix av kvalitétsbegrepp som vi värnar om i vårt dagliga arbete; god kommunikation, kvalitet, trygghet, säkerhet och miljömedvetenhet.

KOMMUNIKATION

God kommunikation och tillgänglighet månar vi om på alla nivåer i vår organisation Som kund blir du tilldelad en egen kontaktperson som du alltid kan vända dig till vid frågor eller beställningar.

KVALITET

Ren & Fino, din städfirma i Stockholm, ombesörjer fortlöpande intern utbildning till vår personal för att säkerställa kvalitet och utveckling av alla våra tjänster. Förutom att våra tilldelade arbetsledare utför fortlöpande kvalitetskontroller för att säkerställa en hög standard på våra städtjänster lägger vi även stor vikt vid att använda samma personal på respektive uppdrag, detta för att säkerställa att rutinerna upprätthålles. Vi använder oss av den nordiska standarden, INSTA 800.

TRYGGHET OCH SÄKERHET

Genom trivsel och god personalvård har vi byggt upp ett team av välutbildade och kunniga medarbetare som har arbetet hos oss i många år, vilket garanterar att du som kund kan känna dig trygg och säker med våra tjänster. Denna medvetna personalpolicy ger en kontinuitet och hög standard i våra utförda tjänster som är unik i en bransch med hög personalomsättning.

MILJÖ

Ren & Fino arbetar för att:

  • Integrera miljöarbetet i vår långsiktiga planering
  • Informera och engagera personalen i miljöfrågor
  • Ställa krav på våra leverantörer att deras produkter är acceptabla utifrån miljösynpunkt
  • Sträva efter bästa miljöval och att minimera användandet av kemikaliska produkter.
  • Endast använda miljömärkta produkter som exempelvis, Bra miljöval, Svanen och Europablomman.