• kontor_960.png
 • Start_3pics_v2.png

Miljömedvetenhet

Ren & Fino Stockholm har en miljöpolicy som utgör en viktig del av verksamheten för att bevara och förhindra nedsmutsning av vår miljö.

Vår miljöpolicy innebär att :

 • All vår verksamhet skall ske med beaktande av belastning på miljö och hushållning av energi och naturresurser.
 • Följa all miljölagstiftning som omfattar vår verksamhet samt följa vår miljöpolicy i varje städuppdrag och för varje enskild produkt.
 • Arbeta för minskad förbrukning, återanvändning och återvinning av maskiner, kemikalier och annan städutrustning.
 • Formulera miljömål som grundar sig på att minska miljöbelastningen samt följa upp målen genom att mäta och utvärdera vår verksamhet så att den hela tiden följer vår policy.

Specifika miljömål i vardagen:

 • Integrera miljöarbetet i vår långsiktiga planering
 • Informera och engagera personalen i miljöfrågor
 • Ställa krav på våra leverantörer att deras produkter är acceptabla utifrån miljösynpunkt
 • Sträva efter bästa miljöval och att minimera användandet av kemikaliska produkter.
 • Alla produkter skall i största möjliga mån vara nedbrytningsbara
 • Material i redskap och förpackningar ska kunna återanvändas, återvinnas eller förstöras på ett miljövänligt sätt
 • Endast använda miljömärkta produkter som exempelvis,  Bra miljöval, Svanen och Europablomman.
 • Minimera bruket av kemikalier genom användning av torra städmetoder med microfiberdukar och microfibermoppar.
 • Sortera köksavfall som batterier, papper, glas och metall
 • Att dosera alla rengöringsmedel rätt för minskad förbrukning
 • I största möjliga mån lämnar vi material för återvinning på sopstationer.
 • Att inte använda hjälpmedel som kräver elektricitet mer än nödvändigt.
 • Att se över bilparken och successivt byta ut bensindrivna bilar mot miljöbilar som drivs med exv. naturgas eller elektricitet.
 • Arbetsledare och städare går tillsammans igenom de arbetsmoment och eventuella risker som är aktuella för varje specifikt objekt.
 • Framhålla miljöfrågor och miljöarbete i kontakter med vår bransch.
 • Engagera oss i och bidra till att våra medarbetare trivs, mår bra och får den utbildning de behöver för att utvecklas.


ISO-standard

Ren & Fino Stockholm jobbar efter riktlinjerna i ISO 14001 standarden genom att följa de fem stegen för miljöledningssystem.

I vår arbetsvardag använder vi oss normalt av ”GIPECO system” (ISO 14001) för utförande av våra städtjänster.

 

Hittar du inte?

Vi är klimatsmarta

Våra kunder säger


Jag vill med stor belåtenhet rekommendera Ren & Fino´s städtjänster med Ana Bring.

Robert Blomster, Fastighetsmäklare
Mäklarhuset i Spånga

Läs mer>>