• Start_3pics_v2.png
  • kontor_960.png

Här nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna om våra städtjänster - klicka på frågorna för att se svaren.

Allmänt

När börjar städningen?

Vi är flexibla och försöker alltid anpassa oss till dig som kund. De vanligaste starttiderna brukar dock vara mellan 07.00 – 10.00 på morgonen men om du har andra önskemål framför du dem till oss så försöker vi planera in en annan tid för ditt bästa.

Har ni städutrustning och material med er?

Flyttstädning
Vid flyttstädning kommer vi oftast till en helt tom bostad så vi har med oss all utrustning, rengöringsmedel och material som kan behövas. Vi har även med oss extra belysning om det skulle krävas.

Visningsstädning
Vi har med oss all utrustning, rengöringsmedel och material som behövs

Hemstädning
Du som kund står för dammsugare, hink och mopp. Ren & Fino Stockholm ansvarar för övrig utrustning och material.

Hur lång tid tar städningen?

Tidsåtgången är något som bestäms genom antal kvadratmeter i bostaden. Vid offertbegäran eller beställning nämner du antal kvadratmeter och typ av bostad så kan vi räkna ut både tidsåtgången och pris.

Byggstädning
Tidsåtgången är något som bestäms genom antal rum, hur mycket möbler det finns i bostaden, hur väl hantverkarna har täckt ytor och om det finns nya vitvaror, skåp, bänkar etc.

Visningsstädning
Tidsåtgången är något som bestäms genom antal rum, hur mycket möbler det finns i bostaden och hur lättåtkomliga städytorna är.

Hur överlämnar jag nycklarna?

Vi är flexibla och försöker alltid anpassa oss till dig som kund. Den vanligaste varianten är dock att vår arbetsledare möter upp er på plats i städobjektet aktuell morgon/fm. Vid flytt och visningsstädning kan vi också hämta upp din nyckel på aktuellt mäklarkontor. I övrigt enligt överenskommelse vid bokningstillfället.

Hur får jag tllbaka nycklarna?

Vi är flexibla och försöker alltid anpassa oss till dig som kund. Den vanligaste varianten är att vi antingen droppar nyckeln i lägenhetens brevinkast eller postlåda vid entrén. Vid flytt och visningsstädning kan vi också lämna nyckeln på aktuellt mäklarkontor. Vid uppdrag i villa enligt övrig överenskommelse vid bokningstillfället.

Hur lång tid innan måste man boka?

Normalt fungerar det utmärkt om du ringer 2-3 dagar innan önskat städdatum. Tänk dock på att i slutet av varje månad blir det snabbt fullbokat, var då ute i mycket god tid för att få det önskade städdatumet.

Kvalitetskontroller

Våra arbetsledare utför kontinuerliga kontroller för att säkerställa en jämn och hög kvalitet på städningen.

Har ni nöjd-kund garanti?

En kvalitetsgaranti träder i kraft vid eventuella brister inom utförd städning eller uppdrag vilket innebär att vi åtgärdar snarast eller senast inom 24 timmar från att vi har blivit underrättade, vilket ska ske senast två dygn efter utförd tjänst eller efter överenskommelse.

När kan jag besikta städningen?

Du kan besiktiga direkt efter att vi är klara med städningen dock senast 2 dygn efter utfört uppdrag.

Vad händer om något går sönder?

Om en skada mot all förmodan skulle uppstå har vi en skadeförsäkring hos Trygg Hansa som gäller upp till 10 miljoner kr.

Hur fungerar RUT-avdraget?

För att få skatteavdrag ska arbetet vara utfört i eller i anslutning tillprivatkund eller dennes föräldrars bostad eller fritidshus. Husavdraget, som omfattar både rot (renovering) och rut (hushållsnära tjänster), ger skatterabatt på upp till 50.000 kr inklusive moms per person i respektive hushåll och beskattningsår. Som privatkund får du skattereduktion på 50 procent av arbetskostnaden direkt på fakturan. Vid användande av skattereduktionen nästan halveras priset så när som på kostnader vi har för material, utrustning och eventuell transport av personal. Dessa kostnader ingår inte i avdrag för arbetskostnader vid hushållsnära tjänster.

Länk för mer information:
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot/vemharratttillskattereduktion.4.5947400c11f47f7f9dd80004014.html

Hur betalar vi?

För privatpersoner använder vi oss av Skatteverkets fakturamodell vid rutavdrag. Fakturan skickas postledes eller via e-post med 10 dagar netto. Företag fakturerar vi med 30 dagar netto

Länk:
http://www.skatteverket.se/skatter/husarbetenrot/fakturamodellen.4.2e56d4ba1202f95012080003878.html

Jobbar ni helger?

Vi jobbar gärna på helger men tänk på att priset blir något högre eftersom vi har en skyldighet att betala ob-tillägg till vår personal för arbete på lördagar och söndagar. På helg utgår även en startavgift som täcker startkostnader för vår personal och bilpark. Ring vår trevliga kundtjänst för mer information och offert.

Är ni försäkrade?

Ja, Ren & Fino Stockholm har en skadeförsäkring hos Trygg Hansa som gäller upp till 10 miljoner.

Har ni F-skattsedel?

Ja, vi har f-skattesedel. Vid större offertförfaranden eller uppdrag ser vi det som en självklarhet att vid en förfrågan sända er kopia på f-skattesedeln.

End FAQ


Kontorsstädning

Vad ingår i städningen?

Klicka här >> se vår CHECKLISTA

Hur blir vi kund hos er?

Vi börjar med att boka in ett möte och en kostnadsfri besiktning av era lokaler där vi tillsammans fyller i en checklista med aktuella städmoment. Det blir underlaget till ert skräddarsydda städschema.

Sedan skickar vi er en offert baserad på vad som har framkommit under besöket. Efter godkännande av offerten skriver vi ett avtal som befäster vad vi har överenskommit. Ring vår trevliga kundtjänst för bokning av kostnadsfritt möte och besiktning.

Hur snabbt kan ni starta upp?

Vanligtvis kan vi starta upp inom 1 – 2 veckor från det inledande mötet och inspektionen av era lokaler.

Har ni städutrustning och material med er?

Vem som står för utrustning och städmaterial kan variera beroende på vad ni som kund önskar men vanligtvis ansvarar Ren & Fino Stockholm för utrustning, städmaterial, personalkläder, sopsäckar, sanitetspåsar, insatspåsar, dukar och rengöringsmedel.

På vilka tider kan ni utföra uppdraget?

Det är helt och hållet upp till er som kund att bestämma. Vi är flexibla och lyhörda inför era önskemål.

Vi är vana att starta tidigt på morgnarna innan öppningstid eller efter stängningstid. Även på kontorstid kan vi finnas på plats för att städa era lokaler. Om möjligt kan vi även städa hos er på dagtid. Det kan ha sin fördel genom att signalera till de anställda att de jobbar på ett företag som månar om renlighet och personalens välbefinnande.

Kan ni kvittera ut en nyckel?

Om städning skall utföras innan eller efter kontorets öppettider kvitterar vi ut en nyckel där vi utlovar att endast behörig personal från Ren & Fino Stockholm kommer ha tillgång till nyckeln.

Hur ser betalningsrutinen ut?

Vi fakturerar en gång i månaden med 30 dagar netto.

Vad betyder nollning?

Inför starten av en fortlöpande kontorsstädning brukar vi vanligtvis utföra en nollning. Via nollningen som är en grundlig kontorsstädning fastställes den renlighetsnivå som sedan ska upprätthållas genom de fortlöpande kontorsstädningarna.

Vem kommer städa hos oss?

Ni får er ”egen” städare som fortlöpande kommer städa efter det förutbestämda städschemat. På så sätt behåller vi den överenskomna rutinen och dessutom så kan ni som kund känna er trygg med vetskapen att det är en och samma städare som rör sig i era lokaler. Endast vid semester eller sjukdom ersätts aktuell städare med en vikarie.

Är er personal tillförlitlig?

Från den första obligatoriska anställningsintervjun genomgår all vår personal en prövoperiod för att bl.a. säkerställa tillförlitlighet och arbetsförmåga. Efter 6 månader av väl utförda arbetsuppgifter ger vi slutligen vårt förtroende till uppdrag hos företagskunder. För ytterligare trygghet har alla vår personal tystnadsplikt vilket befästes genom en sekretessförbindelse. Ren & Fino Stockholm ombesörjer också fortlöpande intern utbildning till vår personal för att säkerställa kvalitet och för utveckling av alla våra tjänster. Vi tycker också det är viktigt med en ren och prydlig personal i snygga och praktiska företagskläder, därför bär all personal Ren & Fino´s röd/svarta uniform. Det gör att ni alltid känner igen vår personal vilket underlättar både kommunikationsmässigt och ur en säkerhetsaspekt, ni behöver aldrig förväxla vår personal med andra personer som befinner sig i era lokaler.

Ren & Fino Stockholm är medlem hos Almega Serviceentreprenörerna inom Svenskt näringsliv.

Tillkommer det några kostnader?

Vi har en startavgift, vilket är en engångskostnad för att dels täcka upp för administrativ tidsåtgång i inledningsskedet som färdigställande av avtal och checklista, finna rätt städerska för uppdraget, arbetsledares introduktion av städerska på plats och tillhörande transportkostnad, initiala inköp av material och rengöringsmedel.

End FAQ


Hemstädning

Vad ingår i städningen?

Klicka här >> se vår CHECKLISTA.

Hur blir jag kund hos er?

Kontakta vår trevliga kundtjänst så bokar vi in ett inledande kostnadsfritt hembesök där du får chansen att träffa en representant från vårt företag och samtidig berätta om vilka städmoment, städfrekvens, städdag som intresserar dig. Sedan skickar vi dig en offert på vad som har framkommit under besöket. Efter godkännande av offerten skriver vi ett avtal som befäster vad vi har kommit överens om, du har då blivit vår kund!

Hur snabbt kan ni starta upp?

Vanligtvis kan vi starta upp inom 1 – 2 veckor från det inledande hembesöket.

Hur mycket städtid behövs?

För att fastställa städtid utför vi alltid ett kostnadsfritt hembesök där vi tillsammans med dig som kund fyller i en checklista med aktuella städmoment och prioriteter. På så sätt får vi fram en rimlig städtid för just din bostad.

Kan ni kvittera ut en nyckel?

Ja, vanligtvis så kvitterar vi ut en nyckel vid första städtillfället. Nyckeln förvaras under avtalstiden på ett säkert sätt enligt våra säkerhetsföreskrifter och rutiner. Om ni istället väljer att möta upp aktuell städerska vid varje enskilt fortlöpande städtillfälle planerar vi antingen in en fast tid på morgonen eller efter lunchtid.

Vem kommer städa hemma hos mig?

Du får din ”egen” städerska som fortlöpande kommer städa efter det förutbestämda städschemat. På så sätt behåller vi den överenskomna rutinen och dessutom kan du som kund känna dig trygg med vetskapen att det är en och samma städerska som rör sig i din bostad. Endast vid semester eller sjukdom ersätts aktuell städerska med en vikarie.

Är er personal tillförlitlig?

Efter den obligatoriska anställningsintervjun genomgång all vår personal en prövoperiod för att bl.a. säkerställa tillförlitlighet och arbetsförmåga. Efter 6 månader av väl utförda arbetsuppgifter ger vi slutligen vårt förtroende till uppdrag hos hemstädningskunder. För ytterligare trygghet har alla vår personal tystnadsplikt vilket befästes genom en sekretessförbindelse.

Vad är en nollning?

Inför starten av en fortlöpande hemstädnings tjänst brukar vi vanligtvis utföra en nollning. Via nollningen som är en grundlig hemstädning bestäms den renlighetsnivå som sedan ska upprätthållas genom de fortlöpande hemstädningarna.

Tillkommer det några kostnader förutom för den fortlöpande städningen?

Vi har en startavgift, vilket är en engångskostnad för att dels täcka upp för administrativ tidsåtgång i inledningsskedet som färdigställande av avtal och checklista, finna rätt städerska för uppdraget, arbetsledares introduktion av städerska på plats och tillhörande transportkostnad, initiala inköp av material och rengöringsmedel.

Hur betalar jag?

Vi fakturerar en gång i månaden med 10 dagars kredit enligt skatteverkets fakturamodell vid rutavdrag. Om eventuellt förhinder uppkommer att utföra tjänsten på utsatt datum korrigeras debiteringen vid nästa faktureringstillfälle. Faktura skickas postledes eller via e-post.

End FAQ


Flyttstädning

Vad ingår i städningen?

Klicka här >> se vår CHECKLISTA

När kan jag besikta städningen?

Du kan besiktiga din bostad direkt efter att vi är klara med städningen dock senast 2 dygn efter utfört uppdrag.

End FAQ

 

Byggstädning

Vad ingår i städningen?

Klicka här >> se vår CHECKLISTA

Hur lång tid innan måste man boka?

Normalt fungerar det utmärkt om du ringer 2-3 dagar innan önskat städdatum. Tänk dock på att i slutet av varje månad så blir det snabbt fullbokat, var då ute i mycket god tid för att få det önskade städdatumet.

End FAQ

 

Storstädning

Vad ingår i städningen?

Klicka här >> se vår CHECKLISTA

Ingår avfrostning av frysen?

Avfrostning göres av kunden själv så vi har åtkomst för rengöring av frysen invändigt.

End FAQ

 

Visningsstädning

Vad ingår i städningen?

Klicka här >> se vår CHECKLISTA

End FAQ

 

Trappstäd

Vad ingår i städningen?

Klicka här >> se vår CHECKLISTA

End FAQ

 

Fönsterputsning

Vad ska jag tänka på innan ni kommer?

Inför uppdraget kan ni antingen välja att plocka undan blomkrukor och andra föremål från fönsterblecken eller så väljer ni att vi integrerar det i vårt uppdrag. Tänk även på att gardiner och möbler kan hindra åtkomst och vara ett hinder för att utföra en högkvalitativ fönsterputsning. Om det behövs stege för åtkomst av högt placerade eller på andra sätt svåråtkomliga fönster berätta gärna det vid beställningen.

End FAQ

Bilder från Stockholm

Som en hyllning till vår stad har vi låtit fotograf Peter Nordahl förgylla vår hemsida med 15 st. utvalda Stockholms fotografier!

Vi är klimatsmarta